Bonjour Monsieur Brel

BOOK YOUR TICKETS

Drostdy Theatre
Wednesday, 08 December 2021 07:00pm
Back

Wednesday, 08 December 2021 07:00pm

Click on the button below should you wish to book for all 3 productions
at a special package price of R350.00

(Afrikaans Music)


Kom geniet 'n kunstefees in die kleine saam met Jannie du Toit by Drostdy Teater hierdie Desember! Bespreek 'n kaartjie vir jou gunsteling vertoning of koop 'n pakket wat al drie vertonings insluit om heerlik saam met ons te kuier in Drostdy Teater se Upstage Lounge, met goeie musiek, geselskap en wyn! Daar sal ook elke aand 'n wynproe aangebied word deur Ken Forrester, wat by die kaartjieprys ingesluit is. Moenie uitmis op hierdie gesellige fees saam met ons nie!

Met Jannie du Toit, Susan Mouton (tjello) en Chanie Jonker (klavier en akkordeon)

In Bonjour Monsieur Brel word Jacques Brel se beeldryke tekste in vier tale gesing deur Jannie du Toit en begelei deur 'n musiekensemble van klavier, tjello en kitaar.
Jannie is dekades reeds 'n hoog aangeskrewe Brel-vertolker en 'n standhoudende eksponent van uitnemendheid in liedkuns, onder andere in Nederlands. Sy eerste vertolkings van Brel sing hy in 1988 in die produksie "Van Berlyn tot Bapsfontein" saam met Laurika Rauch. Brel speel sedertdien deurgaans 'n rol in aanbiedinge soos "De Kleine Man" en "Jannie en die Tannie" saam met Christa Steyn. Sy mees onlangse optrede in 'n Brel-produksie was "Brel in Brooklyn" in 2010, weer saam met Laurika, met Christa by die klavier en Sergio Zampolli as akkordeonis.
Veral twee Nederlandse Brel-liedere - "Madeleine" en "Liefde van later" - vestig hom vroeg in die negentigerjare as Brel-vertolker, maar sy latere Franse weergawes van "La Valse" en "Il Neige sur Liège" kry ook hoë lof van kenners. Naòmi Morgan se Afrikaanse vertalings, wat uiters gunstig vergelyk met vertalings in ander tale, verteenwoordig 'n verrassende nuwe blik op Brel se tekste. Bekende treffers is natuurlik op die spyskaart, maar ook van sy meer onbekende, ewe briljante werk.
Brel se geniale beeldende skryfwerk kom in die vertoning na vore en is soos die werke van klassieke komponiste en die wêreld se operas, helaas soos alle groot kuns, tydloos. Brel se liedkuns sal nog vir 'n lang tyd telkens weer nuut geïnterpreteer en beluister word. In hierdie program kom sy genialiteit ewe sterk na vore in al vier tale - 'n getuigskrif vir die ongeëwenaarde seggingskrag van die grootste chansonnier van die 20ste eeu.
__________________________________________________________________________________________

Enjoy an art festival with Jannie du Toit at the Drostdy Theatre this December! Book a ticket for your favourite show or buy a package that includes all three shows to enjoy with us in the Drostdy Theatre's Upstage Lounge, with good music, company and wine! There will also be a wine tasting every night by Ken Forrester, which is included in the ticket price. Do not miss out on this cozy festival with us!

With Jannie du Toit, Susan Mouton (cello) and Chanie Jonker (piano and accordion)

In Bonjour Monsieur Brel, Jacques Brel's pictorial lyrics are sung in four languages by Jannie du Toit and accompanied by a musical ensemble of piano, cello and guitar.
Jannie has been a highly regarded Brel performer for decades and a persistent exponent of excellence in song art, among others in Dutch. He sang his first renditions of Brel in 1988 in the production "From Berlin to Bapsfontein" with Laurika Rauch. Since then, Brel has consistently played a role in presentations such as "De Kleine Man" and "Jannie en die Tannie" with Christa Steyn. His most recent performance in a Brel production was "Brel in Brooklyn" in 2010, again with Laurika, with Christa at the piano and Sergio Zampolli as accordionist.
Two Dutch Brel songs in particular - "Madeleine" and "Liefde van later" - established him as a Brel performer in the early 1990s, but his later French versions of "La Valse" and "Il Neige sur Liège" also received high praise from experts. Naòmi Morgan's Afrikaans translations, which compare extremely favourably with translations into other languages, represent a surprising new look at Brel's texts. Well-known hits are of course on the menu, but also of his more unknown, equally brilliant work.
Brel's ingenious visual writing emerges in the performance and is timeless like the works of classical composers and the world's operas, alas like all great art. Brel's song art will be reinterpreted and listened to over and over again for a long time to come. In this programme, his genius emerges equally strongly in all four languages - a testament to the unparalleled eloquence of the greatest chansonnier of the 20th century.
 • 50% of venue capacity will be utilised
 • Sanitising station at venue entrance: hand sanitiser, temperature will be measured and contact details recorded
 • Posters with health & safety protocols on display in the theatre
 • Hand sanitiser in all bathrooms
 • Social distancing maintained
 • Compulsory wearing of masks

 • (Government Guidelines - please be guided by your own health status)Price

R150.00
R350.00: Package deal - all 3 Jannie du Toit performances

Discounts

None

Duration

1 hours 30 min with online sales stopping on show start
1

Artists

Jannie du Toit, Susan Mouton (tjello) en Chanie Jonker (klavier en akkordeon)

Refunds And Cancellations

You may cancel any booking submitted to us for tickets that have not yet been issued to you at any time prior to the date of the event to which such booking pertains by sending a cancellation notice to info@computicket.com or calling our Customer Care Centre on +27 (0)11 340 8000 or 0861 915 8000. You may also cancel and return any issued tickets acquired from us at any time prior to the scheduled date of the event to which they apply by handing in your tickets at any of our Money Market kiosks. When you cancel your booking or return your tickets you must provide us with the relevant booking number. Following receipt of your booking cancellation or returned tickets, we will refund you the face value paid for the relevant tickets (or, if a discounted ticket, then instead the discounted ticket price paid), provided that reasonable cancellation charges as determined by the Event Organiser may be charged and deducted from such refund. Unless otherwise stipulated by the Event Organiser and depending on the prevailing circumstances the following cancellation charges may apply:
- If the cancellation occurs more than 30 days prior to the event a 15% cancellation fee will apply;
- If the cancellation occurs less than 30 but more than 7 days prior to the event a 50% cancellation fee will apply;
- If the cancellation occurs less than 7 days prior to the event a 100% cancellation fee will apply;
- Notwithstanding the aforesaid, if you can provide us with suitable documentary proof that a person in whose name a ticket was booked will not be able to attend the event because of his/her death and/or hospitalisation, no cancellation fee will apply in respect of the cancellation of such person`s ticket.

Exchanges And Upgrades

Exchanges and upgrades allowed for this event. No downgrades

Ticket Collection

Please collect your tickets at any Computicket store or at any Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, House and Home or at selected OK Furniture and Usave stores. Credit cards used to make the booking must be presented when collecting the tickets.
Tickets may not be collected by a third party. The card used to make the booking must be presented when collecting tickets. Patrons need to present a passport or ID document at the collection point.

Address

Cnr Alexander St & Bird St, Stellenbosch, 7599, WC, ZA

Parking

On street parking available at venue

Disabled Facilities

Disabled seats are in Row A & B, seats 1 & 20.
Venue is not wheelchair friendly. Venue has special parking and toilet facilities for disabled patrons.

Gps Co-ordinates

-33.935858,18.858715

Click on the button below should you wish to book for all 3 productions
at a special package price of R350.00

Select Prices

(Afrikaans Music)


Kom geniet 'n kunstefees in die kleine saam met Jannie du Toit by Drostdy Teater hierdie Desember! Bespreek 'n kaartjie vir jou gunsteling vertoning of koop 'n pakket wat al drie vertonings insluit om heerlik saam met ons te kuier in Drostdy Teater se Upstage Lounge, met goeie musiek, geselskap en wyn! Daar sal ook elke aand 'n wynproe aangebied word deur Ken Forrester, wat by die kaartjieprys ingesluit is. Moenie uitmis op hierdie gesellige fees saam met ons nie!

Met Jannie du Toit, Susan Mouton (tjello) en Chanie Jonker (klavier en akkordeon)

In Bonjour Monsieur Brel word Jacques Brel se beeldryke tekste in vier tale gesing deur Jannie du Toit en begelei deur 'n musiekensemble van klavier, tjello en kitaar.
Jannie is dekades reeds 'n hoog aangeskrewe Brel-vertolker en 'n standhoudende eksponent van uitnemendheid in liedkuns, onder andere in Nederlands. Sy eerste vertolkings van Brel sing hy in 1988 in die produksie "Van Berlyn tot Bapsfontein" saam met Laurika Rauch. Brel speel sedertdien deurgaans 'n rol in aanbiedinge soos "De Kleine Man" en "Jannie en die Tannie" saam met Christa Steyn. Sy mees onlangse optrede in 'n Brel-produksie was "Brel in Brooklyn" in 2010, weer saam met Laurika, met Christa by die klavier en Sergio Zampolli as akkordeonis.
Veral twee Nederlandse Brel-liedere - "Madeleine" en "Liefde van later" - vestig hom vroeg in die negentigerjare as Brel-vertolker, maar sy latere Franse weergawes van "La Valse" en "Il Neige sur Liège" kry ook hoë lof van kenners. Naòmi Morgan se Afrikaanse vertalings, wat uiters gunstig vergelyk met vertalings in ander tale, verteenwoordig 'n verrassende nuwe blik op Brel se tekste. Bekende treffers is natuurlik op die spyskaart, maar ook van sy meer onbekende, ewe briljante werk.
Brel se geniale beeldende skryfwerk kom in die vertoning na vore en is soos die werke van klassieke komponiste en die wêreld se operas, helaas soos alle groot kuns, tydloos. Brel se liedkuns sal nog vir 'n lang tyd telkens weer nuut geïnterpreteer en beluister word. In hierdie program kom sy genialiteit ewe sterk na vore in al vier tale - 'n getuigskrif vir die ongeëwenaarde seggingskrag van die grootste chansonnier van die 20ste eeu.
__________________________________________________________________________________________

Enjoy an art festival with Jannie du Toit at the Drostdy Theatre this December! Book a ticket for your favourite show or buy a package that includes all three shows to enjoy with us in the Drostdy Theatre's Upstage Lounge, with good music, company and wine! There will also be a wine tasting every night by Ken Forrester, which is included in the ticket price. Do not miss out on this cozy festival with us!

With Jannie du Toit, Susan Mouton (cello) and Chanie Jonker (piano and accordion)

In Bonjour Monsieur Brel, Jacques Brel's pictorial lyrics are sung in four languages by Jannie du Toit and accompanied by a musical ensemble of piano, cello and guitar.
Jannie has been a highly regarded Brel performer for decades and a persistent exponent of excellence in song art, among others in Dutch. He sang his first renditions of Brel in 1988 in the production "From Berlin to Bapsfontein" with Laurika Rauch. Since then, Brel has consistently played a role in presentations such as "De Kleine Man" and "Jannie en die Tannie" with Christa Steyn. His most recent performance in a Brel production was "Brel in Brooklyn" in 2010, again with Laurika, with Christa at the piano and Sergio Zampolli as accordionist.
Two Dutch Brel songs in particular - "Madeleine" and "Liefde van later" - established him as a Brel performer in the early 1990s, but his later French versions of "La Valse" and "Il Neige sur Liège" also received high praise from experts. Naòmi Morgan's Afrikaans translations, which compare extremely favourably with translations into other languages, represent a surprising new look at Brel's texts. Well-known hits are of course on the menu, but also of his more unknown, equally brilliant work.
Brel's ingenious visual writing emerges in the performance and is timeless like the works of classical composers and the world's operas, alas like all great art. Brel's song art will be reinterpreted and listened to over and over again for a long time to come. In this programme, his genius emerges equally strongly in all four languages - a testament to the unparalleled eloquence of the greatest chansonnier of the 20th century.
 • 50% of venue capacity will be utilised
 • Sanitising station at venue entrance: hand sanitiser, temperature will be measured and contact details recorded
 • Posters with health & safety protocols on display in the theatre
 • Hand sanitiser in all bathrooms
 • Social distancing maintained
 • Compulsory wearing of masks

 • (Government Guidelines - please be guided by your own health status)Price

R150.00
R350.00: Package deal - all 3 Jannie du Toit performances

Discounts

None

Duration

1 hours 30 min with online sales stopping on show start
1

Artists

Jannie du Toit, Susan Mouton (tjello) en Chanie Jonker (klavier en akkordeon)

Refunds And Cancellations

You may cancel any booking submitted to us for tickets that have not yet been issued to you at any time prior to the date of the event to which such booking pertains by sending a cancellation notice to info@computicket.com or calling our Customer Care Centre on +27 (0)11 340 8000 or 0861 915 8000. You may also cancel and return any issued tickets acquired from us at any time prior to the scheduled date of the event to which they apply by handing in your tickets at any of our Money Market kiosks. When you cancel your booking or return your tickets you must provide us with the relevant booking number. Following receipt of your booking cancellation or returned tickets, we will refund you the face value paid for the relevant tickets (or, if a discounted ticket, then instead the discounted ticket price paid), provided that reasonable cancellation charges as determined by the Event Organiser may be charged and deducted from such refund. Unless otherwise stipulated by the Event Organiser and depending on the prevailing circumstances the following cancellation charges may apply:
- If the cancellation occurs more than 30 days prior to the event a 15% cancellation fee will apply;
- If the cancellation occurs less than 30 but more than 7 days prior to the event a 50% cancellation fee will apply;
- If the cancellation occurs less than 7 days prior to the event a 100% cancellation fee will apply;
- Notwithstanding the aforesaid, if you can provide us with suitable documentary proof that a person in whose name a ticket was booked will not be able to attend the event because of his/her death and/or hospitalisation, no cancellation fee will apply in respect of the cancellation of such person`s ticket.

Exchanges And Upgrades

Exchanges and upgrades allowed for this event. No downgrades

Ticket Collection

Please collect your tickets at any Computicket store or at any Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, House and Home or at selected OK Furniture and Usave stores. Credit cards used to make the booking must be presented when collecting the tickets.
Tickets may not be collected by a third party. The card used to make the booking must be presented when collecting tickets. Patrons need to present a passport or ID document at the collection point.

Address

Cnr Alexander St & Bird St, Stellenbosch, 7599, WC, ZA

Parking

On street parking available at venue

Disabled Facilities

Disabled seats are in Row A & B, seats 1 & 20.
Venue is not wheelchair friendly. Venue has special parking and toilet facilities for disabled patrons.

Gps Co-ordinates

-33.935858,18.858715

Important note:

 
View Tickets